Reflection without rest, Engelbrektshallen, Stockholm, 2013
Sculptures covering ventilation shafts. Perforated, electro polished stainless steel. 360 x 240 cm.

Commission at the request of Stockholm konst. Project manager, Päivi Ernkvist. Made in collaboration with Henrik Brandt. The commission consist of two parts. An exterior sportsground where sculptures are covering ventilation shafts and the interior of a gymnasium, partly built underground, underneath the sportsground.

Granted the award "Project Of The Year" 2013.

Images | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Text |

KONSTÄRLIG GESTALTNING - ENGELBREKT

moln - tanke - raukar - träd - överdrag - gränssnitt - pratbubbla

Skulpturerna är placerade på skolgården ovanför idrottshallen och har funktionen av att dölja två stora ventilationshuvar. Sammanhanget är en öppen plats mellan skolgård fotbollsplan och bostadshus. Det är framförallt barn och ungdomar som vistas på platsen.

De två skulpturerna är i formen identiska och ska placeras så att de är vridna i förållande till varandra och får på det sättet en inbördes rörelse. Den visuella komplexiteten är stor och materialet är stål med 30 % hål. Transparensen gör att de även redovisar vad som finns i deras innandömen, funktionen.

De är högblankpolerade så att de reflekterar ljus, speglar platsen och aktiviteterna där samtidigt som det finns en transparens i vissa ljus med perforeringen som ger ett lättare och öppet intryck. Moaré effekten blir stark då man ser två perforerade ytor framör varandra. Skulpturerna är associativa, sensuella och reflektiva. De bryter av och har integritet.

De är stora med mjuka former. De slöjar och avslöjar Skulpturernas oregelbundenhet och blanka reflekterande formerna kommer beroende på tidpunkt på dagen och ljussättning att få nya former.

Inuti en skulptur planerar jag ett ljudarkiv av texter som startas med rörelsesensorer, en mening läses upp varje gång någon passerar sensorn. Meningar är gjorda av brukarna i skolan och idrottshallen, alltså elever och ungdomar.

Jag har varit i kontakt med elever på skolan och framförallt pratat med tjejer som inte i första hand använder fotbollsplanen och för därför ett samtal med Arkitekt Pär Gunnartz om att skapa en något större plats runt skulpturerna. Det skulle innebära ett rum för integritet och samtal i direkt anslutning till skulpturerna. Platsen där skulpturerna står är upphöjd 1.40 m ovanför skolgården, är det kan placeras bänkar och bord för stilla aktiviteter som samtal men även som utsikts plats mot skolgård och fotbollsplan.
© Mikael Lundberg