Reflection with rest, Engelbrektshallen, Stockholm, 2013
Interior of the gymnasium's caf? Furniture made of gymnastic mats. A 50" TV screen is showing the activities in the gymnasium captured in real time by a thermographic camera.

Commission at the request of Stockholm konst. Project manager, Päivi Ernkvist. Made in collaboration with Henrik Brandt. The commission consist of two parts. An exterior sportsground where sculptures are covering ventilation shafts and the interior of a gymnasium, partly built underground, underneath the sportsground.

Granted the award "Project Of The Year" 2013.

Images | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Text |

Fint att f?göra båda tv?uppdragen, förutsättningarna är ju väldigt olika, s?det vore intressant om anknytningen syns. Vi trodde nog att det skulle g?lätt att utarbeta ett förslag i motsatts till exteriören, men det har gett mycket motstånd. Det är andra förutsättningar att ta sig an ett rum, det praktiska som funktion, material, städning, brand, säkerhet osv.

Vi tänker oss en skulptur som går att använda som ett uppehållsrum, att man går in i den, är i den och använder sig av den, framförallt unga människor. Vi vill att den ska förmedla energi. Vi har utgått och bygger skulpturen av material som associerar p?idrottstema. Vi låter golvet fortsätta upp p?väggen likt en skateboardramp som ger en mjukare och ett ifrågasättande av rummet som strävar uppåt. Vi vill öppna upp med ett större glas mot hallen. Ett tak av samma material som skulpturerna utomhus, där ljuset strilar genom hålen som ger ett jämnt och starkt ljus, speglingen av rummet är total i.o.m. illusionen av rymd ovanför taket. En fast barbänk utmed glaset och framför elskåpet, med fasta pallar som ej går ned i golvet. Nedslagsbäddar som är anpassade som möbler, några stora och flera mindre.

Viktigt har varit att skapa ljus, spänning och avskildhet, en satellit av ljus och energi i byggnadens inre. Skapa en förvåning, likt en annan dimension, främmande fågel i sin utformning i förhållande till resten av arkitekture. Vi tar självklart hänsyn till städning, vilket vi har studerat p?tre olika hallar. Förutsättningen är att förslaget finansieras av bygget och genomförs med hjälp av arkitekterna.

Vi tänker oss även en mätning av aktiviteterna inne i idrottshallen. En värmekamera installeras permanent uppe i ett av takhörnen s?att kameran får synvinkel över hallgolvet. Kameran är kopplad till en rörelsesensor och filmar aktiviteterna i realtid, det visas p?en större skärm i uppehållsrummet. Kameran registrerar värme som visar olika färg för olika temperatur, t.ex. de aktivas kroppstemperat. Färgerna ändras d?temperaturen ändras. Konstverket kan ocks?användas i andra sammanhang, t.ex. p?idrottsförvaltningens eller p?skolans hemsida. Detta är en rent vetenskaplig mätning av aktiviteterna samtidigt som det är ett konstverk. Kameran ger sådana bilder att det inte går att identifiera personer, det är förutsättningen för filmningen enligt tillståndsmyndigheterna Länsstyrelsen och Datainspektionen ”lagen om allmän kameraövervakning?och ”personuppgiftlagen?

Genomförandet av rummet ansvarar bygget för. Genomförandet av filminstallationen ansvarar vi för i samråd med bygget.
© Mikael Lundberg
They said ¡°Our selection of replica watches uk is unparalleled on the web. Handcrafted according to the original replica watches sale models our replicas stand up to the close scrutiny of a jeweler¡¯s inspection. In materials, appearance and weight, even the jeweler will tell you our breitling replica uk are identical to original Rolex watches. We¡¯ve spent countless hours perfecting our craft in ensuring each replica is just like a replica watches sale. Our specialty is the replica Rolex Submariner. The most famous of the replica watches uk ever, we¡¯ve taken special care to ensure our replica Submariner is as solid, as luxurious and as precise as an original. We have a stunning selection of this rolex replica uk to suit your individual style. Whether you¡¯re in the market for a men¡¯s or a lady¡¯s Rolex watch we¡¯ve got what you¡¯re looking for.