Entropiserie i 41 steg, Gävle Högskola, Kungsbäck, 1995
222,5 x 1780 cm, uppdelat på 41 st, var och en 222,5 x 27,8 cm.
6 mm säkerhetsglas, slagmetall, oljefärg.

Images | 1 | 2 | 3 | 4 | work description |

Sedan sex, sju år studerar jag materiens ursprung och minsta beståndsdelar. Särskilt har jag intresserat mig för "termodynamikens andra huvudsats" eller, som den också kallas "lagen om entropins tillväxt". Den beskriver ett mått på hur oorganiserat ett slutet fysikaliskt system är - den ger en kvantitativ beskrivning på dess rörlighet.
Jag gestaltar det här i en tvådimensionell serie, då alla glasplåtar är identiska med metall från början. Från det tillståndet ökar entropin, manuellt fysiskt, där de efter bestämda sifferserier behandlas till individuella målningar. Serien illustrerar entropins tillväxt samtidigt som den liksom allt annat i rumtiden, är utsatt för den. Det är en process, ett fragment av tiden eller en berättelse.
Lagen om entropins tillväxt visar sig överallt. All materia befinner sig i en process av förfall, byggnader blir ruiner, vi åldras, frukter ruttnar osv. Det kan gälla hela universum eftersom universum kanske är ett slutet system. En värmedöd där stjärnor slocknar och materien sprids ut i rymden.
Här finns ett samband mellan mikrovärlden och vår mänskliga erfarenhetsvärld, t ex hur svårt är det att hålla saker och ting prydliga och organiserade. Vår känsla av vanmakt är en följd av den stadigt ökande entropin. Dessutom är det så, att där någon slags oganisation uppstår (en organism föds eller att någon bokstavsordnar böckerna i bokhyllan) så ökar entropin i högre grad i omgivningen. Varje skapad organisation har som bieffekt större oordning. Lagen om entropins tillväxt ger åt tiden en pil, den skiljer det förflutna från framtiden, tiden blir enkelriktad. Om en rutten frukt blir färsk igen skulle det innebära att tiden reverserats.
Inom fysiken är det en grundläggande statistisk lag och den följer av att en välorganiserad fördelning är mindre sannolik än en oorganiserad.

Jag har gjort en entropiserie i 41 steg från en klargul med något åt det varma till helt kall vit metall, det behövs ett starkt aktivt ljus.
Bågen är för att bryta upp alla linjära linjer, det skapar spänning och hela verket får en dynamisk rörelse, kanske som en vinge.
Alla mått i verket utgår från väggens proportioner och det gyllene snittet.
ex, varje enskild glasplåt (22,5 x 27,8 cm) har samma proprtioner 1:8 som hela verket
(22,5 x 1780 cm).
ex, en enskild glasplåt med mellanrum och väggens höjd har samma proprtion som hela verket, etcetera.
Utanför min budget föröker jag att genomdriva en ide om ett granitgolv med ny teknik och billig som.....
© Mikael Lundberg
It¡¯s rare to find such a complete women¡¯s selection. We¡¯re proud to provide it. replica watches uk are synonymous with style and class. We offer a beautiful, luxurious and affordable alternative to the very pricey replica watches sale. With Amatory you don¡¯t have to be Donald Trump to enjoy a Rolex watch.¡± Patek Philippe Replica Watches is a style having quite enough admirers both among men and women. When you've got everything pretty much how you want it, choose the right breitling replica uk for your cabinet. Follow these tips and you're sure to have a trendy, functional replica watches sale in no time. Patek Philippe watches are one of the most recognized brands in the world.replica watches uk story is full of wonderful events. The company has many unusual clocks. rolex replica uk is the result of an avant-garde aesthetics and philosophy of looking for creative perfection.