Malmö Cittytunneln, 2006

Images | 1 | 2 | 3 | work description |

KONSTNÄRLIG GESTALTNING I FYRA DELAR FÖR HYLLIE MALMÖ  


BILD PALINDROM – Entropiserie 125

DÅ NU – Skulpturer Flintyxa och Stridsfinger  

ZONER - Värme och sociala rum

BERÄTTELSENS PALINDROM - Text i väntan, text i rörelse


IDE’ BESKRIVNING:

palindrom [-dro:’m] (av grek. pali’ndromos ’tillbakalöpande’, ’återkommande’ av pa’li(n) ’återigen’ och dro’mos ’lopp’, ’löpande’), litterär form där en rad eller hel dikt är uppbyggd så att den kan läsas både rakt fram och baklänges.
pallissa’d (fr. pallissade, troligen av palis ’påle’, ’pålverk’, av lat. pa’lus ’påle’,’stolpe’) pålverk, äldre typ av förskansning eller stormhinder.

RÖRELSENS PALINDROM
Det jag intresserat mej för är de rörelser och möten som uppstår när människor är på väg, kommer, stannar upp, väntar och åker.
Stationen genomströmmas dagligen av människor på väg till möten, arbeten, skola mm. Dessa strömmar av liv och förtätningar mellan människor, i förhållande till den specifika platsen, ligger till grund för mitt skissförslag.
I ett tidigare arbete, mitt gps- projekt kring ”spår av pågående minnen”, har jag undersökt människans rörelser i tid och funnit att vi ständigt kommer tillbaka till platser och att våra livslinjer är återkommande cirklar som kretsar kring vardagens platser och möten. De fyra delarna är ett porträtt av platsen och berättar något om tiden – det förflutnas och nuets.
En plats för väntan, tid att reflektera och betrakta. 
Min avsikt har varit att relatera till stationens starka rena arkitektur med dess horisontella och vertikala linjer. Konsten ska samverka med arkitekturen, i ett spel av vertikala linjer i entropiserien och i valet av en stark färg och ett genomgående material.  Jag har förhållit mej till de stora måtten på stationen och människans litenhet och lägger konsten mitt emellan, som en skalbro.
Tre av verken är stora och fungerar som orienterande i en komplex miljö - tre är subtilare och vänder sig till en annan uppmärksamhet. 
Verken är fördelade över stationen för att skapa ett konstnärligt revir.
Reklam kommer att monteras på södra perrongen och jag har därmed valt att hålla norra stationsväggen helt fri från reklam.

1. Bild palindrom:
Entropiserien består av 125 st glaspelare på den norra stationsväggen är en serie bilder som är monterade med jämna avstånd från varandra och bildar en reversibel serie abstrakta filmrutor med en växande yta av aluminium och mörk varmröd. 
Dessa bilder förändras beroende på hur ljuset faller.  Vad du ser är också beroende av var på perrongen du står och i vilken vinkel ljuset faller. 
De kommer också att upplevas från tågfönstren då tåget är i rörelse.
Min avsikt är inte att ljussätta verken utan perrongens belysning ska ge ett reflekterat indirekt ljus.
Entropiserien är 245 m lång och består av optiwhite glas i storlek 520 x 4160 mm vilket är samma förhållande som stationens, 1: 8.

Lagen om entropins tillväxt beskriver ett mått på hur oorganiserat ett slutet fysikaliskt system är – den ger en kvantitativ beskrivning på dess rörighet. Entropins tillväxt visar sig överallt.  All materia befinner sig i en process av förfall; byggnader blir ruiner, vi åldras, frukter ruttnar osv.   Här finns ett samband mellan mikrovärlden och vår mänskliga erfarenhetsvärld, t ex hur svårt det är att hålla saker och ting prydliga och organiserade.  Vår känsla av vanmakt är en följd av den stadigt ökande entropin.  Dessutom är det så, att där något slags organisation uppstår (en organism föds eller att någon bokstavsordnar böckerna i bokhyllan) så ökar entropin i högre grad i omgivningen.  Varje skapad organisation har som bieffekt större oordning.  Lagen om entropins tillväxt ger åt tiden en pil, den skiljer det förflutna från framtiden.


2. Då Nu:

Flintyxan var ett byggoffer till pallisadverket i Hyllie för 5000 år sedan och jag placerar en aluminiumavgjutning i 50 ggr förstoring av yxan på västra delen av stationen. Skulpturen kommer vara liggande och ca: 5 meter lång. 
Ytan är blästrad aluminium och är försedd med värmeslingor på insidan för att ge värme vid kontakt under dom kalla årstiderna.
På motsvarande östra sidan av stationen kommer Stridsfingret ett vackert och fascinerande fragment från en ledad stridshandske, placeras stående ca: 5m hög. Materialet blir även här blästrad aluminium.
Skulpturerna kan ses både som vackra modernistiska former men har båda historier att berätta om platsen.
Originalen med information om fynden kommer att placeras i anslutning till skulpturerna och utformas i samarbete med Anders Reisnert och co.

3. Zoner:
Du står still i ett mellanrum av rörelser.
Värmezoner och sociala rum.
På perrongerna, i två zoner mitt emot varandra, ligger värmeslingor som skapar värmezoner på + 45 grader.
Zonerna är 100 kvm vardera och människor kommer fysiskt att förnimma värmen och dras dit under kallare årstider.  Ingen uppenbar synlig markering kommer att finnas utan en öppen mötesplats som ger en känsla av värme och sinnlighet.

4. Berättelsens palindrom:
Text i väntan, text i rörelse.
En beständig viskning.
I kontrast till reklamens flyktighet som förändras beroende av ekonomi och trender kommer poeten Marie Silkebergs text vara beständig, ge vidare associationer och vara läsbar oberoende var du befinner dej på perrongen. En 195 meter lång text bestående av 4000 nedslag, där varje bokstav av aluminium är 70 mm höga. Bokstäverna är monterade på ett 110 mm högt rödmålat band på den södra stationsväggens övre del. Varje bokstav sitter på ett stift 10 mm från väggen och rör sig som vågor i luftdraget.


om dej väntar något   i en bestämd minut   på ett givet  ställe  förs du omedveten  till denna plats  i 

© Mikael Lundberg
Everybody wants to feel good about themselves, and sporting a replica watches uk is one way that people attempt to increase their self replica watches sale. Not only are cars, houses, and clothes representative of one¡¯s lifestyle and social class, but one¡¯s watch is also a symbol of how far they have gotten in life. Several luxury brands that most people are familiar with include Rolex, Omega, and breitling replica uk. For every type of accessory, there are extravagant, over the top models of it. There is no exception when it comes to replica watches sale. One lesser known watch producer, replica watches uk, has created several watches with incredible values. The 1939 Platinum World Time watch sold for more than four million dollars. Another rolex replica uk, the 1953 Model 2523 Heures Universelles, was eighteen carat gold and sold for almost three million dollars.