Skvallertorget, Söderköping, 2013
3 almost identical heads in scale 1:1. Cast in aluminum, brass and bronze.

Images | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Text |
Skvala, sorl och larma.

Tre människor. Ett drama. Liksom åns skvalande och skvaltkvarnens skvättande, ljuder människans sorl på torget.

Jag har placerat tre huvuden i ett spänningsförhållande till varandra. Den första med öppen forskande blick och hållning, den andra med slutna ögon ( kanske ett ögonblick ) och mer dröjande avaktande hållning och den tredje med aktivt och klar. Inte tre olika personlighetsdrag utan tre olika emotionella tillstånd. Vad skvallrar de om?

Med små skiftningar och riktförskjutningar skapar jag en rörelse mellan tre nästan identiska huvuden. Det som skiljer dem åt är ögonlockens position, riktningen på varje huvud och hur de är placerade i förhållande till varandra. Utåtriktade i mötet med den avaktande den nyfikne i riktning mot den avaktande. Det som styr oss människor i ett samtal är emotioner och motivation. Här finns ett förtroende, en hemlighet eller kanske ett samförstånd. En historia som berättas mellan två - tre. Två givare och en mottagare? Eller en givare och två mottagare?

Jag har velat hålla mig lågt på torget, nära vattnet och de låga hus som omger platsen. Ett subtilt verk som inte endast blir sig själv nog, utan väcker associationen hos de som besöker torget.

Jag kommer att välja tre olika metaller. Aluminium, järn och mässing, som med tiden på olika sätt förändras av väder och med människors beröring. Treenigheten och de tres individuella olikheter, kanske kan vi betrakta skillnaderna i grundläggande personlighetsdrag. I en variation på hur människor förhåller sig i samtalet.
© Mikael Lundberg