Tellus, 2005

Images | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | work description |

KONSTNÄRLIG GESTALTNING I TVÅ DELAR FÖR TELLUS 


SPÅR AV PÅGÅENDE MINNEN – interaktivt multidisciplinärt verk i tre delar på torget

INSIDA UT – reflex som riktmärken på torn och fasader i passager och mellanrum 


IDE’ BESKRIVNING:

SPÅR AV PÅGÅENDE MINNEN
Det jag finner intressant med en plats som pånyttföds är de nya urbana rörelsemönster som uppstår när människor tar denna plats i besittning.
Med nya verksamheter vid Tellus kommer platsen att förändra karaktär. Dagligen genomströmmas torget av människor på väg till möten, arbeten, skola, utställningar mm. 
Dessa strömmar av liv och förtätningar mellan människor, i förhållande till den specifika platsen, ligger till grund för det förslag som utgör den första delen av mitt projekt.
Den urbana aktiviteten på torget kommer att generera visuella och audiella avtryck.
Det blir en dokumentation och en karta över vardagens rörelser, handlingar och tankar.
Ett porträtt av liv som skapar spår av pågående minnen.
En sensor registrerar rörelserna på torget och omskapar informationen till tre verk som gestaltar samma företeelse.

Grafiska spår:
De registrerade rörelserna på torget skapar en teckning av utdragna linjer och förtätningar. Varje människa som rör sig över torget lämnar ett streck efter sig i ett grafiskt avtryck. Överföringen är direkt och visas på en stor LCD-skärm i anslutning till torget.

Audiellt spår:
Linjeteckningen i Grafiska spår blir ett partitur för en musikkomposition.  Varje dag skapas ett unikt verk. Partituret får ett musikaliskt ramverk av en tonsättare. Vid tre klockslag under dagen kl. 08.00  12.00 och 17.00 spelas stycket över torget.

Skulpturalt spår:
I ett halvsfäriskt glashus somstår på torget pågår tillblivelsen av en bronsskulptur.
I huset arbetar en robot som via ett dataprogram registrerar och omvandlar aktiviteterna på torget till en aktion.  En svets bränner av en droppe från en bronstråd som faller ner i starkt ljus ifrån svetsen och bygger en form som avspeglar den vardags- koreografi som skapas på torget. Själva processen ska ta lång tid, förslagsvis 5 år.  Vid den tidpunkten monteras glashuset ner och skulpturen beräknas då ha en storlek på 2 kubikmeter.

Dom tre delarna är en pågående undersökning och ett porträtt av platsen och berättar även något om tiden – det förflutnas, nuets och framtidens rörlighet. Människor som vistas här blir medskapare i verken som styrs av - vilka tider aktiviteter inträffar på torget - var och med vilken hastighet, intensitet och riktning människor rör sig.
Människor kan med en konsekvent och återkommande rörelse påverka uttrycken i verken.
Veckodagarnas intensiva och tydliga riktning i rörelserna kommer rytmiskt att varvas av dagar som inte är arbetsdagar, då människor söker sig dit av andra andledningar.
Intensiva rörelsemönster genererar en starkare visuell intensitet på Lcd skärmens linjeteckning.
Skulpturens kroppslighet formar då en koncentration av bronsmassa.
Torget blir en scen för mänskliga ritualer.
De tre verkens förändringar går att se på webben i realtid.

INSIDA UT
För att markera och göra området synligt, både för dem som rör sig till och från platsen och dem som ser Tellus på avstånd, har jag placerat orange reflex på torn, fasader passager och mellan rum. 
Reflexen återkastar ljus dygnet runt, den förändras och spelar med ljus från fönster, fast belysning, bilyktor och ljusdagrar.
Utöver tornets topp kommer ytor på fasader i området bli riktmärken och hållpunkter.
Reflexen är monterad på aluminiumskivor och har en distans till fasaden med 3 cm.
Fristående raka stolpar med reflex gjuts fast i marken på utvalda platser. Stolparnas diameter är 0.5 m och höjd 22 m.
 

GENOMFÖRANDE:

En sensor monteras på taket av Designens Hus och dokumenterar människors rörelser på torget, rådata i form av datafiler används som underlag för vidare gestaltning.
Styrsystemet för bearbetning av information sparas och kommer att innehålla ett arkiv av processens olika aktiviteter.
I verken spår av pågående minnen kommer jag att samarbeta med ett forskarteam av fysiker på Chalmers,  i ledning av Mats Nordahl, docent i robotik och komplexa system.
De kommer att ta fram det styrsystem som blir basen för dokumentation och bearbetning av registrerat material. De tillverkar även konstruktionen och monterar verket på plats.
Tonsättaren Palle Dahlstedt som jag i flera tidigare verk samarbetat med kommer att skapa det musikaliska ramverk som ligger till grund för musikkompositionen.
www.id.gu.se/palle

I ÖVRIGT
Det fina torget bör rensas från skogen av skyltar, reklam, elskåp, taxi etc.
Bilinfarter och vändplats bör plattsättas som resten av torget och ge plats för permanent konst, café, designprojekt, mötesplatser och aktiviteter.
De tjugo parkeringsplatser som ligger på torget bredvid Designens Hus flyttas för att ersättas av värdefull gräsyta.
Ytterligare träd planteras för att rama in torget.
Ny ljussättning för torget och området i sin helhet.

© Mikael Lundberg