Tunnelmiljö, Övre Vasastaden Linköping, 2011

Images | 1 | work description |

SKISSFÖRSLAG TILL NY TUNNELMILJÖ VID ÖVRE VASASTADEN LINKÖPING

Ledsagare – ”färgpuls” av ljus, ett interaktivt verk.

Många vittnar om erfarenheten av mörka tunnlar som upplevts otäcka att passera igenom, därför har mina funderingar kretsat kring utmaningen att kombinera ett konstnärligt uttryck med skapandet av trygghet.

Både tunneln och det rum som skapas vid de två öppningarna är viktiga att förhålla sig till. Min avsikt är att i samarbete med landskapsarkitekten och ljusdesignern för uppdraget även utforma en kommunicerande övergång mellan öppningarna och tunneln.

Den 22 meter långa tunnelns väggar är lackerade i en ljus, nära vit, högblank färg. Allmänljuset är även det av LED armatur dolt taket, den har en varm ljustemperatur. Då tunneln är vitlackad sprids ljuset i hela tunneln och ger ett varmt jämnt allmänljus.

För själva tunneln planerar jag ett interaktivt ljusverk där varje person som passerar tunneln får sällskap av en ledsagare i form av färgat ljus. Med en sensor i varje tunnelöppning så registreras varje person som kommer in i tunneln, den startar en ”färgpuls” av ljus som följer den passerande personen genom hela tunneln, den vitlackerade färgen blir dess reflektor. Varje person som passerar får sin personliga färg, ledsagare. Vid tunnelöppningarna planerar jag ett ljus kopplad till sensorn och som visar den färg som den passerande personen ”tar med sig”.

”Färgpulsen” skapas med LED-ljus, RGB, en ljusteknik som kan skapa alla färger. Den sitter också i taket som en skena. LED-ljus är kostsammare initialt men har igengäld en väldigt lång brinntid, låg elkonsumtion, renare för miljön och hållbar för fysiskt våld.

Allt ljus kan gjutas in i taket.

Den lackade ytan gör tunneln också lätt att sanera.

På de två långsidorna av tunneln kommer jag trycka en text med cirka 0.5 m höga bokstäver. En poetisk text som associerar till platsen.

Den enskilda människan blir uppmärksammad och skapar genom sin närvaro konstverkets innebörder och former i rummet och tiden.

Jag vill föreslå att tunneln ska ha högre takhöjd och att den får en halvsfärisk form, det har en avgörande effekt för rymd, trivsel och ljussättning.
© Mikael Lundberg